Deze job advertentie is reeds meer dan 40 dagen oud...

databeheerder-rapporteerder

bij vlaamse overheid in Brussel (fulltime)

DATABEHEERDER-RAPPORTEERDER VOOR PERSONEELSSYSTEEM (M/V)
(CONTRACT BEPAALDE DUUR VAN 18 MAAND MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING, NIVEAU B)

Word jij expert in personeelsdata?


Wij zoeken een enthousiaste collega die mee de schouders zet onder onze dienstverlening inzake rapportering.

Kenmerken van de functie?

Vlimpers is een ERP-systeem gebaseerd op Peoplesoft HCM 9.0 (deels 9.1). Het bevat een schat aan personeelsinformatie, die voornamelijk geëxploiteerd wordt met de Cognos Business Intelligence Tools. Zowel centraal (bij Bestuurszaken, voor diverse beleids- en managementdoeleinden) als in de andere beleidsdomeinen zijn er specialisten - of ganse teams - actief bij de ontsluiting van de informatie (Management Informatie Systemen). Voor de Vlimpers klanten willen wij nu de dienstverlening rond personeelsinformatie stroomlijnen. Organisaties die nog geen klant zijn willen we met deze troef mee over de streep halen om tot Vlimpers toe te treden.

In de eerste plaats help je ons om een flinke tand bij te steken in de ontsluiting voor Vlimpers klanten van de personeelsinformatie met Business Intelligence Tools (Cognos). Bovendien help je de kwaliteit van de data te verbeteren door klanten rapporten aan te leveren die hen helpen de personeelsdossiers foutloos in te voeren. Naarmate je het personeelssysteem ‘Vlimpers’ verder onder de knie krijgt, neem je ook andere rollen en taken op in de verdere uitbouw van het systeem en de integratie van nieuwe klanten.

Je wordt het aanspreekpunt voor Vlimpers klanten inzake rapportering. Je luistert naar de behoeften van de (toekomstige) Vlimpers klanten. Dit zijn vooral de personeelsdiensten (voor operationele rapporten, controlerapporten) en de leidinggevenden. Je helpt mee om de klantenbehoeften te inventariseren en te prioriteren. Je technische bagage helpt je om meteen de omvang en de complexiteit van een vraag in te schatten. Je werkt samen met collega’s (‘rapporteurs’) in andere organisaties van de Vlaamse overheid. Je ontwikkelt zelf rapporten, maar waar het kan bouw je verder op het werk van de collega’s.

Daarnaast controleer je de naleving van invoerprocedures en richtlijnen met het oog op optimalisatie van de datakwaliteit. Op basis van kwaliteitscontrolerapporten stel je invoerfouten vast. Je neemt hiervoor contact op met de personeelsdiensten, om te komen tot een uniforme invoer in Vlimpers. Je ziet er bovendien op toe dat de wet- en regelgeving wordt gerespecteerd.

Ondertussen leer je ook het Vlimpers systeem en de dienstverlening beter kennen. Je wordt betrokken bij andere of gerelateerde projecten bij de uitbouw van de dienstverlening. Wellicht zal je meewerken aan de verdere automatisering door formulieren, documenten en sjablonen in Vlimpers op te maken (XML-publisher). Je zal deelnemen aan verschillende projectgroepen en werkgroepen.

Wie zoeken we?

We zoeken een collega met een diploma hoger secundair onderwijs die minimum 1 jaar intensieve ervaring met rapportering en databeheer heeft of iemand met een bachelorsdiploma liefst in een informaticarichting of met ICT-affiniteit. Dankzij jouw kennis of ervaring met ‘Business Intelligence’, bij voorkeur Cognos, kan je op korte termijn resultaten boeken. Kennis van andere Business Intelligence tools is een pluspunt (PSQuery,…).

Je bent leergierig en je wil graag mee de uitdaging aangaan om door voortdurende innovatie de gebruikers van Vlimpers steeds beter te bedienen. Je houdt van samenwerken en je ganse houding straalt dit uit, je haalt daarmee collega’s over de brug. Je herkent hun noden en bekommernissen. Je bent klantgericht en dankzij je communicatieve vaardigheden kan je klantennoden identificeren en prioriteren.

We moedigen schoolverlaters (bachelors) ten zeerste aan om zich kandidaat te stellen.

Werk je al bij de Vlaamse overheid?

Spreekt de functie je aan, maar heb je niet het juiste diploma of heb je een andere graad?
Neem zeker toch contact op! We willen je erg graag leren kennen, en misschien vinden we samen een oplossing om je toch aan boord te halen.

Wie zijn we?

Je komt terecht op de afdeling Gemeenschappelijk Vlimpers Dienstencentrum (GVDC) bij het Agentschap voor Overheidspersoneel in Brussel, nabij het noordstation. Dit agentschap behoort tot het beleidsdomein Bestuurszaken van de Vlaamse overheid. Twee kleine teams stellen het Vlimpers eHR systeem ter beschikking van een groot gedeelte van de Vlaamse overheid, en bieden sociale secretariaatstaken aan.

De Vlaamse overheid is een moderne en dynamische werkgever die zich onderscheidt door een combinatie van voordelen en troeven:

- Aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering
- 35 dagen verlof, bovendien verlof tussen Kerst en Nieuwjaar
- Reële groei- en opleidingsmogelijkheden in je loopbaan
- Werkzekerheid
- Gezinsvriendelijk: glijdende werktijden en vakantieopvang tijdens de schoolvakanties
- Gelijke kansen mentaliteit

Meer informatie?

Scroll dan naar onder, je vindt er de uitgebreide functiebeschrijving met de arbeidsvoorwaarden, deelnemingsvoorwaarden en de sollicitatiemogelijkheden! Let wel: solliciteren kan tot 02/12/2012.Het Agentschap voor Overheidspersoneel werft aan in contractueel dienstverband:

DATABEHEERDER-RAPPORTEERDER VOOR PERSONEELSSYSTEEM (M/V)
(CONTRACT BEPAALDE DUUR 18 MAAND MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING)

Afdeling: Gemeenschappelijk Vlimpers Dienstencentrum
Beleidsdomein: Bestuurszaken
Niveau: B1
Graad: Deskundige
Standplaats: Brussel (Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel)

Vacaturenummer: 22783

DE FUNCTIE EN ZIJN CONTEXT

Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) situeert zich binnen het beleidsdomein Bestuurszaken. AgO ondersteunt het management van de Vlaamse overheid bij de uitbouw van hun personeels- en organisatiebeleid. Je vindt meer informatie over het agentschap op www.agoweb.be en http://vlimpers.vonet.be/nlapps/default.asp

Als databeheerder – rapporteerder van het digitaal personeelssysteem ben je werkzaam binnen de afdeling Gemeenschappelijk Vlimpers Dienstencentrum (GVDC). Twee kleinere teams stellen het Vlimpers eHR systeem ter beschikking van een groot gedeelte van de Vlaamse overheid, en bieden sociale secretariaatsdiensten aan.

Jij draagt bij aan de verdere uitbouw van het systeem en de integratie van Agentschappen van de Vlaamse overheid die nog niet op Vlimpers aangesloten zijn. Met argumenten van kwaliteitsvolle dienstverlening en efficiëntie willen wij hen overhalen om mee in te stappen. Wij bouwen ook het systeem zelf uit en integreren regelmatig bijkomende modules. Op dit ogenblik lopen projecten rond de ontwikkeling van de ‘zachte HR’ (prestatiemanagement, leren) binnen Vlimpers.

Je versterkt onze multifunctionele en dynamische teams waar naast de dagelijkse operationele taken ook projectwerking een belangrijke plaats inneemt.

JE TAKENPAKKET

Je zal je op termijn grondig inwerken in alle facetten van het systeem, zodat je in staat bent om mee te werken aan de uitbouw van de dienstverlening.

In eerste instantie word je snel het aanspreekpunt voor de (toekomstige) Vlimpers klanten inzake rapportering. Je luistert naar hun behoeften. Je helpt mee om de klantenbehoeften te inventariseren en te prioriteren. Je technische bagage helpt je om meteen de omvang en de complexiteit van een vraag in te schatten.

Je werkt samen met collega’s (‘rapporteurs’) in andere organisaties van de Vlaamse overheid. De behoeften van Vlimpers gebruikers zijn soms specifiek, maar stemmen soms ook overeen met deze van andere instanties (vb. beleid) waarvoor deze collega’s al aan de slag zijn. Je ontwikkelt zelf rapporten, maar waar het kan bouw je verder op het werk van de collega’s.


1. VOORBEREIDING

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren teneinde er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.

Voorbeelden van activiteiten:
 Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en op basis hiervan een eigen werkplan opstellen
 Voorafgaandelijk inwinnen van informatie ter verduidelijking van de opdracht
 Contacteren van klanten en andere betrokkenen
 Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken
 Voorbereidend studie- en opzoekwerk verrichten
 Uitvoeren van een behoefteanalyse
 …

2. UITVOERING

Diverse taken inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren teneinde bij te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit.
Context: volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures en veiligheidsvoorschriften.

Voorbeelden van activiteiten:
 Verzamelen, invoeren en verwerken van specifieke data naar collega’s of klanten
 Ontwikkelen van rapporten, sjablonen, …
 Aanmaken van bestanden, lijsten, statistieken, overzichten, kwaliteitscontrolerapporten, …
 Redactie van teksten
 …

3. VERSLAG UITBRENGEN

Verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden en resultaten teneinde de leidinggevende in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.

Voorbeelden van activiteiten:
 Signaleren van knelpunten en/of uitzonderlijke gebeurtenissen
 Bijhouden van een agenda van de uitgevoerde taken en outputindicatoren
 Verslag uitbrengen aan de betrokken opdrachtgever over het verloop van de analyses, activiteiten,…
 …

4. BEHEER VAN DATA/GEGEVENS

Inventariseren, verzamelen en onderhouden van de data teneinde altijd te beschikken over degelijke en bruikbare en actuele data en/of gegevens.

Voorbeelden van activiteiten:
 Bijhouden van een inventaris aan beschikbare rapporten
 Volledig documenteren van de rapporten, sjablonen, …
 Contacten leggen en onderhouden met klanten en rapporteurs uit andere entiteiten
 Regelmatige controle van de beschikbare gegevens i.v.m. wet- en regelgeving
 …

5. INFORMEREN

Informeren over producten, diensten, systemen teneinde er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan.

Voorbeelden van activiteiten:
 Handleidingen opmaken en bijsturen
 Beantwoorden van vragen en advies verstrekken aan klanten
 Organiseren van en/of technisch of vakinhoudelijk ondersteunen van cursussen
 Technisch of vakinhoudelijk ondersteunen van gebruikers
 Assistentie verlenen bij het gebruik van rapporten
 Verspreiden van documentatie naar interne en/of externe klanten
 Deelnemen aan vergaderingen, werkgroepen, stuurgroepen, eventueel het verslag maken, …
 …

6. INFORMATIEBEHEER

De informatie over producten, diensten, systemen, procedures en veel voorkomende problemen grondig documenteren teneinde er voor te zorgen dat de continuïteit kan verzekerd worden en back-up collega’s efficiënt kunnen overnemen bij afwezigheid.

Voorbeelden van activiteiten:

 Documentatie over processen, procedures, veel voorkomende problemen en hun oplossingen etc.. helder documenteren
 Deze documentatie periodiek updaten en de back-up collega’s erover instrueren
 Bijdragen aan opleidingen
 Zich bekwamen op het vlak van technische documentatie
 …

7. KENNIS M.B.T. HET VAKGEBIED

Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein teneinde via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren.
Voorbeelden van activiteiten:
 Lezen van vakliteratuur, bijwonen van studiedagen, volgen van gespecialiseerde opleidingen
 Informatie-uitwisseling met vakgenoten
 Kennen en opvolgen van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied
 Kennen en opvolgen van de reglementering en/of wetgeving binnen het vakgebied
 …


JE PROFIEL

JE DIPLOMA

 Je beschikt over een bachelorsdiploma bij voorkeur in een ICT-gerichte opleiding

OF

 Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs en je hebt minimum 1 jaar intensieve ervaring met rapportering en databeheer.

Ben je geïnteresseerd, maar heb je niet het juiste diploma of graad, maar werk je al bij de Vlaamse Overheid? Neem zeker contact op! We willen je erg graag leren kennen, en misschien vinden we samen een oplossing om je toch aan boord te halen.

JE TECHNISCHE COMPETENTIES

 Je kan bij voorkeur meteen aan de slag in een COGNOS-omgeving of je hebt ervaring met andere business intelligence systemen (PSQuery, XML Publisher,..).
 Je hebt interesse voor en bent bereid om te leren werken met personeelsinformatie- en beheersystemen (PeopleSoft)
 Je hebt doorgedreven kennis van Excel;
 Je bent bereid om je in te werken in de personeelsregelgeving van de Vlaamse overheid
 Ervaring met databanken en databankbeheer (bv. Access) is een belangrijk pluspunt.

Je licht je vaktechnische kennis duidelijk toe in je standaard cv.

JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES

 Betrouwbaarheid
Je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie. Je komt afspraken na en je neemt je verantwoordelijkheid op.

II. Brengt sociale en ethische normen in de praktijk.

 Samenwerken
Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.

II. Helpt anderen en pleegt overleg.

 Voortdurend verbeteren
Je verbetert voortdurend de werking door gericht te zijn op resultaat en kwaliteit; je bent bereid tot voortdurend leren, en je staat open voor verandering.

II. Ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken.

 Klantgerichtheid
Met het oog op het dienen van het algemeen belang onderken je de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten en je reageert er adequaat op.

II. Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder voor de hand liggen

 Nauwgezetheid
Je volbrengt je taken nauwgezet en met zin voor detail. Je gaat gepast om met materialen

III. Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren.

 Organiseren
Je geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan en je coördineert die elementen om de doelstellingen te bereiken conform de planning.

I. Organiseert het eigen werk

 Probleemanalyse (analytisch denken)
Je duidt een probleem in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze ga je op zoek naar bijkomende, relevante informatie.

II. Legt verbanden en ziet oorzaken.

 Oordeelsvorming (synthetisch denken)
Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria.

II. Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan

HOE SOLLICITEREN

Ben je geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 02 december 2012.

Om te solliciteren vul je het standaard cv in dat je kunt vinden op www.bestuurszaken.be/standaard-cv

Je stuurt het standaard cv, samen met een kopie van je diploma bij voorkeur via mail naar selecties@bz.vlaanderen.be of per post naar MOD Bestuurszaken, t.a.v. Sofie Lekens, Boudewijnlaan 30 bus 38, 1000 Brussel.

Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken, zullen enkel sollicitaties via het standaard CV in aanmerking genomen worden. Gelieve in het onderwerp van je mailbericht de functietitel te vermelden.

Indien je in het bezit bent van een buitenlands diploma, dien je de erkenning van de gelijkwaardigheid aan te vragen bij NARIC-Vlaanderen : http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Voor extra informatie kan je contact opnemen met de P&O-consulent.

SELECTIEPROCEDURE

- Screening op cv: 4 december 2012
- Interview en testen: 11 december 2012 (onder voorbehoud)

ONS AANBOD

 Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor ambtelijke innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft. Je komt terecht in een open landschapsomgeving, gebaseerd op het ‘anders werken’ principe.
 Je standplaats is Brussel. Als je goed ingeburgerd bent, kan telewerken mogelijk worden.
 Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij je 35 dagen verlof per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (vijf locaties in Vlaanderen) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering.
 Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gepresteerde dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur (18 maand) met mogelijkheid tot verlenging.
 Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal: je aanvangssalaris is minimaal 26302,68 euro (brutojaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan 2191,89 euro.
 Je eerste 9 maanden (maximum) vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma.
 De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan.


MEER WETEN?

- Voor extra informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met:

Kristel De Boeck, coördinator eHRM team
Tel : 02/553.01.80 of 0499/54.27.33
E-mail : kristel.deboeck@bz.vlaanderen.be

Willy De Weirdt, afdelingshoofd GVDC
Tel: 02/553.49.66 of 0478/36.40.22
E-Mail: willy.deweirdt@bz.vlaanderen.be


- Voor de arbeidsvoorwaarden kan je onze website consulteren http://www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden of contact opnemen met de P&O-consulent:

Sofie Lekens, P&O-consulent
Boudewijngebouw 3 toren A
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Tel. : 0474/31.83.42
E-mail : sofie.lekens@bz.vlaanderen.be

- Voor extra informatie over de selectievoorwaarden kan je contact opnemen met de P&O-consulent.

- Meer informatie over Bestuurszaken vind je op www.bestuurszaken.be.« Ga terug naar categorie
Is deze advertentie vals? Rapporteer het!   
Aanbevelen aan een vriend
Gepubliceerd op 08-11-2012