Deze job advertentie is reeds meer dan 40 dagen oud...

Diensthoofd Informatica

bij Stadsbestuur Genk in Genk (fulltime)

STAD GENK, WERKGEVER VOOR MENSEN MET CAPACITEITEN !

Stadsbestuur Genk gaat over tot aanwerving en aanleg van een werfreserve voor de functie van

DIENSTHOOFD INFORMATICA – graad Av
in voltijds statutair verband

De Dienst Informatica heeft de ambitie om een efficiënte ICT-service te bieden aan alle stadsdiensten. Verder wenst stad Genk zich te profileren als een moderne stad met doorgedreven IT-voorzieningen voor burgers en bedrijven. Toekomstgericht kan reeds verder gebouwd worden op een performant netwerk en een virtuele serveromgeving. Voor de verdere technische uitbouw en operationele aansturing van het informaticateam (inclusief helpdesk), zijn we op zoek naar een diensthoofd Informatica. In deze functie zal je - in samenspraak met het afdelingshoofd Informatica - zowel de operationele planning aansturen, medewerkers coachen, steeds op de hoogte moeten blijven van nieuwe IT-trends en invulling geven aan de technische eisen in de lastenboeken. Voor diverse evenementen van stad Genk coördineer je ook de uitvoering van de gevraagde informaticabehoeftes.
Je profiel ?
Je hebt een functiegericht masterdiploma, of een (algemeen) masterdiploma + 4 jaar relevante ervaring. Je brutomaandloon ligt tussen 2.815,01 en 4.663,77 EUR (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit).

Voor bovenvermelde functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.

De betreffende functiebeschrijving en meer info m.b.t. bovenvermelde vacature kunnen opgevraagd worden bij de Dienst Personeel (tel. 089 65 41 12).

Interesse voor deze functie?
Stuur dan – uiterlijk op 12.09.2011 – je kandidatuur (sollicitatiebrief, cv en kopie van diploma) naar het College van burgemeester en schepenen, Stadsplein 1 te 3600 Genk, of via e-mail naar werving@genk.be.
Je mag je kandidatuur ook afgeven bij de Dienst Personeel« Ga terug naar categorie
Is deze advertentie vals? Rapporteer het!   
Aanbevelen aan een vriend
Gepubliceerd op 26-08-2011