Deze job advertentie is reeds meer dan 40 dagen oud...

Diensthoofd IT (statutair)

bij Gemeente Edegem in Antwerpen (fulltime)

Je functie:
- Je definieert, adviseert, implementeert en optimaliseert een strategisch IT-beleid;
- je ondersteunt het procesmanagement ter verbetering/optimalisatie van de business processen om de eventuele automatiseringsgraad te verhogen;
- je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en stimulatie van communicatie naar de medewerkers;
- je coördineert de werking van de dienst IT met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Je profiel:
- Je hebt een licentiaat- of masterdiploma of gelijkwaardig in één van de volgende studiegebieden:
toegepaste wetenschappen;
industriële wetenschappen en technologie of wetenschappen (bv. computerwetenschappen);
economische en toegepaste economische wetenschappen (bv. handelsingenieur in de beleidsinformatica).
- je hebt ervaring met leiding geven;
- je bent dynamisch, je kunt goed plannen en organiseren, je bent besluitvaardig en kan goed problemen oplossen


Wij bieden:
- een minimum beginwedde van 3.535,20 EUR bruto maandwedde (indien 3 jaar anciënniteit).

Bijkomende voordelen:
Haard-of standplaatstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement woon-werkverkeer, opleidingen.

Meer informatie:
De specifieke toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en het examenprogramma zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst.
(tel. 03/289 22 51(54) – e-mail: personeel@edegem.be

Solliciteren:
Zend je kandidatuur schriftelijk vergezeld van een CV en een kopie van je diploma, uiterlijk tegen 4 september 2010 aan het college van burgemeester en schepenen, Kontichstraat 19 te 2650 Edegem.« Ga terug naar categorie
Is deze advertentie vals? Rapporteer het!   
Aanbevelen aan een vriend
Gepubliceerd op 15-07-2010