Deze job advertentie is reeds meer dan 40 dagen oud...

stafmedewerker digitaal taalleren

bij Huis van het Nederlands Brussel vzw in Brussel (parttime)

1 HET HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL VZW ZOEKT:

• Een stafmedewerker
• In een deeltijds contract (50%) voor onbepaalde duur
• Zo snel mogelijke indiensttreding
• Voor het bekendmaken van digitale taalleermogelijkheden en de begeleiding van de ontwikkeling van elektronische taalleeromgevingen in het kader van taalbeleid

2 VOORSTELLING VAN HET HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL

Het Huis van het Nederlands Brussel is een vzw die drempels wil wegwerken en optimale kansen wil creëren voor (volwassen) Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken. Daarnaast stimuleert het Brusselse Huis ook organisaties, instellingen en bedrijven tot een realistische keuze voor het Nederlands in een grootstedelijke omgeving gekenmerkt door meertaligheid.
Alle informatie over het Huis van het Nederlands Brussel vindt u op www.huisnederlandsbrussel.be.

3 TAAKOMSCHRIJVING

Het Huis van het Nederlands Brussel zoekt een stafmedewerker voor het bekendmaken van digitale taalleermogelijkheden en de begeleiding van de ontwikkeling van elektronische taalleeromgevingen in het kader van taalbeleid.
De medewerker maakt deel uit van het team Taalbeleid. Dit team biedt begeleiding aan Brusselse organisaties op vlak van taalbeleid Nederlands. Met deze organisaties wordt o.m. gezocht naar de meest geschikte aanpak om hun werknemers Nederlands te leren. Eén van de mogelijkheden die daarbij steeds nadrukkelijker in beeld komen betreft Nederlands leren via digitale weg en het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO).
Vanuit de samenwerking met de Brusselse ziekenhuizen, is de idee gegroeid om zo’n ELO te ontwikkelen, specifiek voor het personeel van de ziekenhuizen. Het project is gestart in mei 2009, met de IRIS-koepel als pilootorganisatie. Er werd een prototype ontwikkeld i.s.m. Linguapolis, het taleninstituut van de Antwerpse Universiteit. Vanaf mei 201O neemt het Huis van het Nederlands de begeleiding van de verdere ontwikkeling van de ELO over van Linguapolis.
De eerste opdracht van de nieuwe stafmedewerker ligt bij de verdere ontwikkeling van het ELO-prototype van IRIS-Linguapolis tot een volwaardige taalleeromgeving voor alle Brusselse ziekenhuizen. De stafmedewerker zal hiervoor nauw samenwerken met de verantwoordelijke bij IRIS en met de taaltrainers van de Brusselse ziekenhuizen.
In een volgende fase wordt de stafmedewerker de specialist “digitaal taalleren” van het Huis, die zijn/haar expertise ter beschikking stelt van diverse projecten en het netwerk van partners van het Huis.
Het functioneren binnen het team Taalbeleid en binnen het Huis veronderstelt verder: intensief overleg met andere medewerkers (onder meer binnen het team taalbeleid), informatiedoorstroming naar de adjunct-directeur en naar relevante fora en partnerorganisaties, signaleren van nieuwe vragen en behoeften in het veld, aanleveren van schriftelijke rapportages, betrokkenheid bij opdracht van het Huis als geheel, enzovoort.

4 PROFIEL

• De stafmedewerker beschikt over:
 Een diploma universitair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring
 Een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans
 Kennis van en vertrouwdheid met de recente evoluties op het vlak van digitaal taalleren en de ontwikkeling van elektronische (taal)leerplatformen (o.m. Moodle)
 Kennis van en vertrouwdheid met taalverwervingsprocessen en taaldidactiek Nederlands voor anderstaligen
 Kennis van en ervaring met het werken met een aantal softwarepakketten die gebruikt worden voor het aanmaken van digitale taalleeroefeningen (EXE, Hotpotatoes…)
 Didactische en communicatieve vaardigheden
• Hij/zij kan:
 Zelfstandig afgesproken taken uitvoeren en tegelijk samenwerken in een team
 Helder schriftelijk en mondeling rapporteren

5 STATUUT EN VERLONING

• Deeltijds contract (50%) van onbepaalde duur. De mogelijkheid wordt onderzocht om dit contract te combineren met een tweede deeltijds contract bij de IRIS-koepel (eveneens ontwikkeling ELO).
• Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek (voor een voltijdse functie). In praktijk wordt 40 uren per week gewerkt, met één dag compensatieverlof per maand.
• Verloning volgens barema L1 van PC 329 (aanvangswedde 2.551,29 euro voor een voltijdse functie). Relevante anciënniteit in vorige functies wordt overgenomen.
• Gratis openbaar vervoer.
6 PROCEDURE
Sollicitatiebrief met CV vóór 14 juni 2010 sturen naar:
info@huisnederlandsbrussel.be
(met vermelding SOL DT)

Of naar
Huis van het Nederlands Brussel
T.a.v. Gunther Van Neste
Directeur
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel

De eerste selectie gebeurt op basis van deze schriftelijke sollicitaties. Wie geselecteerd is, wordt uitgenodigd op een gesprek met de sollicitatiecommissie.« Ga terug naar categorie
Is deze advertentie vals? Rapporteer het!   
Aanbevelen aan een vriend
Gepubliceerd op 18-05-2010